19. februar 2020
Logg in
Registrer
Du er her: Grunnutdanning > Om TFT grunnutdanning
Om TFT grunnutdanning

Grunnutdanningen til MUIS går over 1/2 år

Mats Uldal International School of TFT (MUIS) har den ledende utdanningen av nye tankefeltterapeuter i Europa. Den bygger på den internasjonale utdanningen til dr. Roger Callahan innen Tankefeltterapi og som Mats Uldal har utviklet videre til Tankefeltteknikker. Utdanningen går over ca ½ år og består av seks kursdager fordelt på tre moduler à to dager. I tillegg er det to praksisdager, én i tilknytning til modul 1 og én til modul 2. Inkludert i utdanningen er også egenstudie, praktisk øvelse / trening og oppfølging i 2 år etter siste kursmodul.

For å få full sertifisering som TFT-terapeut utdannet ved MUIS, må man vise at at man behersker TFT som teknikk. Dette gjøres ved at man må legge fram 6 klienthistorier om behandlinger som kursdeltaker har gjenomført med godt resultat for klientene. I tillegg må det avlegges en teoretisk besvarelse for å vise at en forstår det teoretiske grunnlaget i TFT. Og en må gjennomføre en praktisk behandlingssekvens for å vise at en mestrer TFT.

Det er ikke noe bestemt tidsfrist for når en må gjennomføre denne praktiske testen men dersom det går mer enn 1/2 år fra siste modul, må en ta modul 2 eller 3 som repetisjon før testen kan gjennomføres og sertifisering kan gis.

Deltagerne får etter endt grunnutdanning et vitnemål som viser at de er sertifisert TFT-terapeut utdannet gjenneom Mats Uldal International School of TFT. Etter denne utdanningen kan en trygt være ute i "trafikken", men det er der ute en skal bli en erfaren terapeut.

De som ønsker å bli registrert i Brønnøysunds offentlige register for alternative terapeuter som Registrert TFT-terapeut MNLH og dermed ha momsfritak for sine tjenester, må i tillegg gjennomføre et spesielt VEKS-kurs godkjent av Helsedirektoratet. VEKS-kurset (Vitenskap - Etikk - Kommunikasjon - Sosial kunnskap) er spesielt tilrettelagt av Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH). Krav om VEKS-kurs gjelder ikke for dem som allerede har en helsefaglig utdannelse. Mer informasjon om VEKS-kurset ligger på hjemmesidene til NLH (org-nlh.no).
Målsetting med TFT-utdanningen
  • Å få innsikt i historikken og teorien rundt TFT.
  • Å lære seg hvordan TFT kan brukes som en effektiv selvhjelpsteknikk.
  • Å lære den praktiske kunnskapen og tilegne seg de nødvendige ferdighetene for å kunne benytte TFT overfor klienter med mange typer følelsesmessige problemer og spennings-og smertetilstander.
  • Å få oversikt over og trening i avanserte spørsmålsteknikker som øker sannsynligheten for et optimalt resultat.
Modul 1
På Modul 1 er det hovedvekt på historikken om og teorien rundt TFT. En lærer om og praktiserer de grunnleggende behandlingssekvensene innen TFT. Denne modulen tilsvarer i hovedsak den offisielle internasjonale algoritme-opplæringen innen TFT.
Modul 2
Videreføring av det man lærte på første samling. Erfaringer blir gjennomgått, og spesielle spørsmål/problemstillinger som kursdeltakerne har hatt i behandling av sine klienter blir tatt opp.  Man får opplæring i og trening på de avanserte spørreteknikkene som er utviklet av Mats Uldal og som er viktige for å få utnyttet kraften i TFT.
Modul 3
Erfaringer fra forrige samling blir delt og gjennomgått.  Det blir videre opplæring i og trening på avanserte spørreteknikker. Innføring i hvordan man bruker TFT for å hjelpe mennesker som har spesifikke følelsesmessige problemer/lidelser og/eller smerte-og spenningstilstander.
facebook facebooktwitter twitterlinkedin linkedindelicious.com delicious.com
 
Uttalelse om personvern | Betingelser for bruk Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation