19. februar 2020
Logg in
Registrer
Du er her: Grunnutdanning > Priser
Priser

Grunnutdanning, privatpersoner:


Betaling før Modul 1:    kr 11.500,-

Betaling før Modul 2:    kr   9.000,-

Betaling før Modul 3:    kr   9.000,-        Totalt kr 29.500

                                                          
Ved forskuddsbetaling:                         Totalt kr 28.000,- (beløpet betales før modul 1)
 

NB! Full bevertning


Følgende avbestillingsregler gjelder for Grunnutdanning:


Dersom en har meldt seg på kurs kan en avbestille uten kostnader fram til 14 dager før kursstart. Dersom avmelding skjer etter dette er det et avbestillingsgebyr på kr. 3.000,-. Dette gjelder likevel ikke ved sykdom som er dokumentert med legeerklæring.

Når kursavgift er betalt og det inntreffer uforutsette forhold som gjør at deltaker ikke kan delta på planlagt kurs, kan kursdeltaker be om å bli flyttet over til annet tilsvarende kurs annet sted/tid uten ekstra omkostninger for kursdeltakeren.

MUIS AS tar forbehold om at kurs kan bli utsatt dersom det melder seg på for få kursdeltakere. Melding om dette sendes evt. seinest 1 uke før kursstart.

 

Grunnutdanning, bedriftskunder:


Hele utdanningen:          Totalt kr 29.500

Hver modul består av to kursdager. I tillegg kommer to praksisdager. Faktura til både privatpersoner og bedriftskunder blir sendt fra MUIS. Kvittering for betalt kursavgift tas med første kursdag.
 

For tidligere kursdeltakere – priser på repetisjonsdager m.m. :


Repetisjon av modul 2 og 3:                                                        kr. 1.500,- pr dag

Deltakelse på prakisdag utover de 2 obligatoriske dagene:            kr.    750,-

Ny praktisk test dersom forrige test ikke er bestått:                      kr. 1.000,-
facebook facebooktwitter twitterlinkedin linkedindelicious.com delicious.com
 
Uttalelse om personvern | Betingelser for bruk Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation